Ochrana osobných údajov

Účinné od 10. mája 2023

všeobecný

Tieto „Zásady ochrany osobných údajov“ vymedzujú postupy ochrany osobných údajov spoločnosti Inboxlab, Inc., vrátane jej dcérskych spoločností a pridružených spoločností (ďalej len „Inboxlab“, „my“, „nás“ alebo „naše“), týkajúce sa webových stránok, mobilných aplikácií, e-mailovej komunikácie a iných služieb, ktoré vlastníme alebo kontrolujeme a ktoré sú prepojené alebo zverejnené s týmito zásadami ochrany osobných údajov (spoločne označované ako „služby“), ako aj práva a možnosti, ktoré majú jednotlivci k dispozícii v súvislosti s ich informáciami. V prípadoch, keď zhromažďujeme osobné údaje pre konkrétne produkty alebo služby, môžeme jednotlivcom poskytnúť dodatočné zásady ochrany osobných údajov, ktoré upravujú, ako spracovávame informácie týkajúce sa týchto produktov alebo služieb.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ Zhromažďujeme:

Osobné údaje od vás zhromažďujeme prostredníctvom Služieb alebo inými prostriedkami, ktoré môžu zahŕňať:

 • Kontaktné informácie, ako je vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo.
 • Obsah, ktorý nahráte do Služieb, ako je text, obrázky, zvuk a video, spolu s príslušnými metadátami.
 • Informácie o profile, ako je vaše používateľské meno, heslo, fotografia, záujmy a preferencie.
 • Registračné informácie, ako sú informácie týkajúce sa služieb, účtov alebo udalostí, na ktoré sa zaregistrujete.
 • Spätná väzba alebo korešpondencia, napríklad informácie, ktoré nám poskytnete, keď nás kontaktujete s otázkami, spätnou väzbou alebo inou korešpondenciou.
 • Odpovede, odpovede a ďalšie vstupy, ako sú odpovede na kvízy a ďalšie informácie, ktoré poskytujete pri používaní Služieb.
 • Informácie o súťaži alebo rozdávaní, ako sú kontaktné informácie, ktoré odošlete pri vstupe do žrebovania o ceny alebo stávok, ktoré organizujeme alebo ktorých sa zúčastňujeme.
 • Demografické informácie, ako je vaše mesto, štát, krajina, PSČ a vek.
 • Informácie o používaní, ako napríklad informácie o tom, ako používate Služby a ako s nami komunikujete, vrátane obsahu, ktorý nahráte, a informácií poskytnutých pri používaní interaktívnych funkcií.
 • Marketingové informácie, ako sú komunikačné preferencie a detaily zapojenia.
 • Informácie o uchádzačoch o zamestnanie, ako sú profesijné poverenia, vzdelanie a pracovná história a ďalšie podrobnosti o životopise alebo životopise.
 • Ďalšie informácie, ktoré tu nie sú špecificky uvedené, ale ktoré použijeme v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov alebo ako boli zverejnené v čase zhromažďovania.

Môžeme mať stránky pre našu spoločnosť alebo služby na rôznych platformách sociálnych médií, ako sú Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, Instagram a iné. Interakcia s našimi stránkami na týchto platformách znamená, že zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa platformy sa vzťahujú na vaše interakcie a zhromažďované, používané a spracovávané osobné údaje. Vy alebo platforma nám môžete poskytnúť informácie, s ktorými budeme zaobchádzať v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Upozorňujeme však, že nemáme kontrolu nad praktikami ochrany osobných údajov platforiem tretích strán. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov a podľa potreby upravili nastavenia ochrany osobných údajov na ochranu vašich osobných údajov.

Ak sa rozhodnete prihlásiť do našich Služieb prostredníctvom platformy alebo siete sociálnych médií tretej strany alebo prepojíte svoj účet na platforme alebo sieti tretej strany so svojím účtom prostredníctvom našich Služieb, môžeme zhromažďovať informácie z tejto platformy alebo siete. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše používateľské meno na Facebooku, ID používateľa, profilový obrázok, titulnú fotografiu a siete, do ktorých patríte (napr. škola, pracovisko). Môžete mať tiež možnosť poskytnúť nám ďalšie informácie prostredníctvom platformy alebo siete tretej strany, ako je zoznam vašich priateľov alebo spojení a vaša e-mailová adresa. Ďalšie informácie o vašich možnostiach ochrany osobných údajov nájdete v časti „Platformy tretích strán alebo siete sociálnych médií“ v časti „Vaše voľby“.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKAME OD INÝCH TRETÍCH STRÁN:

Osobné údaje o vás môžeme získať zo zdrojov tretích strán. Napríklad obchodný partner s nami môže zdieľať vaše kontaktné údaje, ak ste prejavili záujem o naše produkty alebo služby. Okrem toho môžeme získať vaše osobné údaje od iných tretích strán, ako sú marketingoví partneri, poskytovatelia lotérií, partneri súťaží, verejne dostupné zdroje a poskytovatelia údajov.

ODKAZY:

Používatelia našich Služieb môžu mať možnosť odporučiť nám priateľov alebo iné kontakty. Ako existujúci používateľ však môžete odoslať odporúčanie iba vtedy, ak máte povolenie poskytnúť nám kontaktné informácie o odporúčaní, aby sme ich mohli kontaktovať.

COOKIES A ĎALŠIE INFORMÁCIE ZHROMAŽDENÉ AUTOMATIZOVANÝMI PROSTRIEDKAMI:

My, naši poskytovatelia služieb a naši obchodní partneri môžeme automaticky zhromažďovať informácie o vás, vašom počítači alebo mobilnom zariadení a o činnosti, ktorá sa vyskytuje na alebo prostredníctvom Služby. Tieto informácie môžu zahŕňať typ a číslo verzie operačného systému vášho počítača alebo mobilného zariadenia, výrobcu a model, identifikátor zariadenia (napríklad Google Advertising ID alebo Apple ID pre reklamu), typ prehliadača, rozlíšenie obrazovky, IP adresu, webovú stránku, ktorú ste predtým navštívili. prehliadanie našej webovej stránky, informácie o polohe, ako je mesto, štát alebo geografická oblasť, a informácie o vašom používaní a akciách v rámci Služby, ako sú napríklad stránky alebo obrazovky, ktoré ste si prezerali, ako dlho ste strávili na stránke alebo obrazovke, navigačné cesty medzi stránkami alebo obrazovkách, informácie o vašej aktivite na stránke alebo obrazovke, časy prístupu a dĺžku prístupu. Naši poskytovatelia služieb a obchodní partneri môžu zhromažďovať tento typ informácií v priebehu času a cez webové stránky a mobilné aplikácie tretích strán.

Na našich webových stránkach zhromažďujeme tieto informácie pomocou súborov cookie, webového úložiska prehliadača (známeho aj ako lokálne uložené objekty alebo „LSO“), webových majákov a podobných technológií. Naše e-maily môžu tiež obsahovať webové majáky a podobné technológie. V našich mobilných aplikáciách môžeme tieto informácie zhromažďovať priamo alebo prostredníctvom našich súprav na vývoj softvéru tretích strán („SDK“). Súpravy SDK môžu umožniť tretím stranám zhromažďovať informácie priamo z našich Služieb.

Ďalšie informácie nájdete v časti Súbory cookie a podobné technológie nižšie.

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE:

Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely a ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo v čase ich zhromažďovania:

PREVÁDZKOVANIE SLUŽIEB:

Vaše osobné údaje používame na prevádzkovanie našich Služieb, ktoré zahŕňajú:

Na prispôsobenie vašich skúseností a poskytovanie obsahu a ponuky produktov, ktoré vás zaujímajú

Reagovať na vaše požiadavky na zákaznícky servis a ďalšie otázky a spätnú väzbu

Na poskytovanie, prevádzkovanie a zlepšovanie Služieb vrátane spravovania súťaží, propagačných akcií, prieskumov a iných funkcií Služieb

Na zasielanie pravidelných e-mailov a iných produktov a služieb

Ponúkať následnú podporu a e-mailovú pomoc

Na poskytovanie informácií o našich produktoch a službách

Na vytvorenie a udržiavanie vášho používateľského profilu v Službách a sledovanie akýchkoľvek bodov získaných z kvízov alebo vedomostných hier

Na uľahčenie prihlásenia do Služieb prostredníctvom poskytovateľov správy identity a prístupu tretích strán, ako sú Facebook alebo Google

Na uľahčenie sociálnych funkcií Služieb, ako je navrhovanie spojení s inými používateľmi a poskytovanie funkcií chatu alebo správ

Na zobrazenie výsledkových tabuliek a podobných funkcií, vrátane zobrazenia vášho používateľského mena, skóre vedomostí a hodnotenia ostatným používateľom Služieb

Komunikovať s vami o Službách, vrátane zasielania oznámení, aktualizácií, bezpečnostných upozornení a podporných a administratívnych správ

Na komunikáciu s vami o udalostiach alebo súťažiach, ktorých sa zúčastňujete

Aby sme porozumeli vašim potrebám a záujmom a prispôsobili si svoje skúsenosti so Službami a našou komunikáciou

Na poskytovanie podpory a údržby Služieb.

NA ZOBRAZENIE REKLÁM:

Spolupracujeme s reklamnými partnermi a inými tretími stranami, ktoré zhromažďujú informácie naprieč rôznymi kanálmi, online aj offline, s cieľom zobrazovať reklamy v našich Službách alebo inde online a poskytovať vám relevantnejšiu reklamu. Naši reklamní partneri doručujú tieto reklamy a môžu ich zacieliť na základe vášho používania našich Služieb alebo vašej aktivity inde online.

Naši partneri môžu vaše informácie použiť na to, aby vás rozpoznali na rôznych kanáloch a platformách vrátane počítačov a mobilných zariadení v priebehu času na účely inzercie (vrátane adresovateľnej televízie), analýzy, priraďovania a vytvárania prehľadov. Môžu vám napríklad doručiť reklamu do vášho webového prehliadača na základe nákupu, ktorý ste uskutočnili vo fyzickom maloobchode, alebo vám môžu poslať personalizovaný marketingový e-mail na základe návštev vašich webových stránok.

Viac informácií o vašich možnostiach týkajúcich sa reklám nájdete v sekcii Cielená online reklama nižšie.

NA ZASIELANIE MARKETINGOVEJ A PROPAGAČNEJ KOMUNIKÁCIE:

Môžeme vám zasielať marketingové oznámenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Môžete sa odhlásiť z našej marketingovej a propagačnej komunikácie podľa pokynov v sekcii Odhlásenie z marketingu nižšie.

PRE VÝSKUM A VÝVOJ:

Analyzujeme používanie našich Služieb, aby sme ich zlepšili, vyvinuli nové produkty a služby a študovali demografiu používateľov a používanie Služieb.

NA SPRÁVU NÁBORU A SPRACOVANIA ŽIADOSTI O ZAMESTNANIE:

Osobné údaje vrátane informácií predložených v žiadostiach o zamestnanie používame na riadenie našich náborových aktivít, spracovanie žiadostí o zamestnanie, hodnotenie uchádzačov o zamestnanie a sledovanie štatistík náboru.

V SÚLADE SO ZÁKONOM:

Vaše osobné údaje môžeme použiť tak, ako je to potrebné alebo vhodné, aby sme vyhoveli platným zákonom, zákonným požiadavkám a právnemu procesu. To môže zahŕňať odpovedanie na predvolania alebo žiadosti od vládnych orgánov.

PRE DODRŽIAVANIE SÚLADU, PREVENCIU PODVODOM A BEZPEČNOSŤ:

Vaše osobné údaje môžeme použiť a poskytnúť ich orgánom činným v trestnom konaní, vládnym orgánom a súkromným stranám, ak to považujeme za potrebné alebo vhodné na:

 • Chráňte naše, vaše alebo iné práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok (vrátane uplatňovania a obhajovania právnych nárokov)
 • Presadzovať zmluvné podmienky, ktorými sa riadia Služby
 • Chrániť, vyšetrovať a odrádzať od podvodnej, škodlivej, neoprávnenej, neetickej alebo nezákonnej činnosti
 • Udržujte bezpečnosť, zabezpečenie a integritu našich služieb, produktov a služieb, obchodu, databáz a iných technologických aktív
 • Auditujte naše interné procesy, či sú v súlade s právnymi a zmluvnými požiadavkami a internými pravidlami

S VAŠÍM SÚHLASOM:

V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o výslovný súhlas so zhromažďovaním, používaním alebo zdieľaním vašich osobných údajov, napríklad keď to vyžaduje zákon.

NA VYTVORENIE ANONYMNÝCH, AGREGOVANÝCH ALEBO DEIDENTIFIKOVANÝCH ÚDAJOV:

Môžeme vytvárať anonymné, súhrnné alebo neidentifikovateľné údaje z vašich osobných údajov a údajov iných jednotlivcov, od ktorých zhromažďujeme osobné údaje. Môžeme to urobiť odstránením informácií, vďaka ktorým je možné tieto údaje osobne identifikovať. Tieto anonymné, súhrnné alebo neidentifikované údaje môžeme použiť a zdieľať ich s tretími stranami na naše zákonné obchodné účely vrátane analýzy a zlepšovania Služieb a propagácie nášho podnikania.

COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE:

Používame „cookies“, malé textové súbory, ktoré stránka prenáša do vášho počítača alebo iného zariadenia pripojeného k internetu, aby nám pomohli pochopiť vaše preferencie na základe predchádzajúcej alebo aktuálnej aktivity na stránke. Súbory cookie nám umožňujú poskytovať vám vylepšené služby a zostavovať súhrnné údaje o návštevnosti stránok a interakciách. Súbory cookie používame aj na sledovanie bodov získaných z našich kvízov a vedomostných hier.

Môžeme tiež použiť webové úložisko prehliadača alebo LSO na podobné účely ako súbory cookie. Web beacons alebo pixelové značky sa používajú na preukázanie toho, že bola webová stránka navštívená alebo bol prezeraný určitý obsah, často na meranie úspešnosti našich marketingových kampaní alebo interakcie s našimi e-mailami a na zostavovanie štatistík o používaní našich webových stránok. V našich mobilných aplikáciách môžeme tiež použiť súpravy na vývoj softvéru tretích strán (SDK) na rôzne účely vrátane analýzy, integrácie sociálnych médií, pridávania funkcií alebo funkcií a uľahčovania online reklamy.

Webové prehliadače môžu používateľom poskytnúť možnosť zakázať určité typy súborov cookie na našich webových stránkach alebo v mobilných aplikáciách. Zakázanie súborov cookie však môže ovplyvniť funkčnosť a vlastnosti našich webových stránok. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa rozhodnúť, pokiaľ ide o používanie správania pri prehliadaní pre cielenú reklamu, pozrite si nižšie uvedenú sekciu Zacielená online reklama.

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami bez vášho súhlasu, s výnimkou nasledujúcich okolností a inak popísaného v týchto zásadách ochrany osobných údajov:

Pridružené spoločnosti. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami na účely v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Poskytovatelia služieb:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami a jednotlivcami tretích strán, ktorí poskytujú služby v našom mene, ako je zákaznícka podpora, hosting, analýzy, doručovanie e-mailov, marketing a služby správy databáz. Tieto tretie strany môžu používať vaše osobné údaje iba podľa našich pokynov a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Majú zakázané používať alebo zverejňovať vaše informácie na akýkoľvek iný účel.

Reklamní partneri:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s reklamnými partnermi tretích strán, s ktorými spolupracujeme, alebo ktorým umožňujeme zhromažďovať informácie priamo prostredníctvom našich Služieb pomocou súborov cookie a podobných technológií. Títo partneri môžu zhromažďovať informácie o vašej aktivite v našich Službách a iných online službách, aby vám mohli poskytovať reklamy, vrátane záujmovo orientovanej reklamy, a používať hašované zoznamy zákazníkov, ktoré s nimi zdieľame, na doručovanie reklám podobným používateľom na ich platformách. Môžeme napríklad spolupracovať so službou LiveIntent na uľahčenie e-mailu

komunikácia a ďalšie funkcie našich Služieb:

Zásady ochrany osobných údajov LiveIntent si môžete pozrieť kliknutím sem. Na doručovaní reklám môžeme spolupracovať aj s inými partnermi tretích strán, ako sú Google a LiveRamp. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako Google používa údaje, kliknite sem. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako LiveRamp používa údaje, kliknite sem.

Súťaže a spoloční marketingoví partneri:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými partnermi, aby sme vám mohli poskytnúť obsah a ďalšie funkcie prostredníctvom našich Služieb, pričom títo partneri vám môžu posielať propagačné materiály alebo vás inak kontaktovať v súvislosti s produktmi a službami, ktoré ponúkajú. Keď sa rozhodnete zapojiť do súťaže alebo sa zaregistrovať do stávky, môžeme zdieľať osobné údaje, ktoré poskytnete v rámci ponuky, s menovanými spolusponzormi alebo inými tretími stranami pridruženými k takejto ponuke.

Platformy tretích strán a siete sociálnych médií:

Ak ste povolili funkcie alebo funkcie, ktoré spájajú naše Služby s platformou tretej strany alebo sieťou sociálnych médií (napríklad prihlásením sa do Služieb pomocou svojho účtu u tretej strany, poskytnutím vášho kľúča API alebo podobného prístupového tokenu pre Služby tretej strane alebo inak prepojíte váš účet so službami so službami tretej strany), môžeme zverejniť osobné údaje, ktoré ste nám oprávnili zdieľať. Nekontrolujeme však používanie vašich osobných údajov treťou stranou.

Ďalší používatelia služieb a verejnosť:

Môžeme poskytnúť funkcie, ktoré vám umožnia zverejniť osobné údaje iným používateľom našich služieb alebo verejnosti. Môžete si napríklad udržiavať používateľský profil s informáciami o sebe alebo o vašom používaní Služieb, ktoré môžete sprístupniť iným používateľom alebo verejnosti. Môžete tiež posielať obsah do Služieb, ako sú komentáre, otázky, príbehy, recenzie, prieskumy, blogy, fotografie a videá, a my vás identifikujeme zobrazením informácií, ako je vaše meno, používateľské meno, popisovač sociálnych médií, alebo odkaz na váš používateľský profil spolu s obsahom, ktorý odošlete. Nemáme však kontrolu nad tým, ako iní používatelia alebo tretie strany používajú akékoľvek osobné údaje, ktoré sprístupníte iným používateľom alebo verejnosti.

Profesionálni poradcovia:

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť profesionálnym poradcom, ako sú právnici, bankári, audítori a poisťovatelia, ak je to potrebné v rámci profesionálnych služieb, ktoré nám poskytujú.

Súlad, predchádzanie podvodom a bezpečnosť: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať na účely dodržiavania, predchádzania podvodom a bezpečnosti, ako je opísané vyššie.

Obchodné prevody:

Môžeme predať, previesť alebo inak zdieľať niektoré alebo všetky naše podnikanie alebo aktíva, vrátane vašich osobných údajov, v súvislosti s obchodnou transakciou, ako je odpredaj spoločnosti, fúzia, konsolidácia, akvizícia, spoločný podnik, reorganizácia alebo predaj aktív. , alebo v prípade konkurzu alebo zrušenia.

VAŠE VOĽBY

Získajte prístup alebo aktualizujte svoje informácie. V závislosti od typu účtu, pre ktorý ste sa zaregistrovali, môžete mať prístup k určitým osobným údajom a aktualizovať ich vo svojom profile účtu po prihlásení sa do účtu. Niektoré účty vám môžu umožniť ovládať určité nastavenia ochrany osobných údajov v Službách prostredníctvom vašich používateľských preferencií.

Odhláste sa z marketingovej komunikácie. Môžete sa odhlásiť z prijímania e-mailov súvisiacich s marketingom podľa pokynov uvedených v spodnej časti e-mailu alebo nás kontaktujte na [chránené e-mailom]. Môžete však naďalej dostávať e-maily súvisiace so službami a iné nemarketingové e-maily.

Súbory cookie a webové úložisko prehliadača. Poskytovateľom služieb a iným tretím stranám môžeme povoliť, aby používali súbory cookie a podobné technológie na sledovanie vašej aktivity pri prehliadaní služieb a iných webových stránok tretích strán v priebehu času. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť alebo odstrániť súbory cookie. Ak však v niektorých našich Službách zakážete súbory cookie, niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Napríklad zakázanie súborov cookie nám môže zabrániť v sledovaní bodov, ktoré ste získali z našich kvízov alebo vedomostných hier. Podobne vám nastavenia prehliadača môžu umožniť vymazať webové úložisko prehliadača.

Cielená online reklama. Niektorí obchodní partneri, ktorí zhromažďujú informácie o aktivitách používateľov v rámci Služieb alebo prostredníctvom nich, sa môžu podieľať na organizáciách alebo programoch, ktoré jednotlivcom poskytujú mechanizmy odhlásenia sa z používania ich správania pri prehliadaní alebo používania mobilných aplikácií na účely cielenej reklamy.

Používatelia sa môžu odhlásiť z prijímania cielenej reklamy na webových stránkach prostredníctvom členov Network Advertising Initiative alebo Digital Advertising Alliance. Používatelia našich mobilných aplikácií sa môžu odhlásiť z prijímania cielenej reklamy v mobilných aplikáciách prostredníctvom zúčastnených členov Digital Advertising Alliance nainštalovaním mobilnej aplikácie AppChoices a výberom svojich preferencií. Upozorňujeme však, že niektoré spoločnosti, ktoré poskytujú online behaviorálnu reklamu, sa nemusia podieľať na mechanizmoch odhlásenia, ktoré poskytujú vyššie uvedené organizácie alebo programy.

Nepátraj. Niektoré internetové prehliadače môžu do online služieb odosielať signály „Nesledovať“. V súčasnosti však nereagujeme na signály „Nesledovať“. Ďalšie informácie o „Nesledovať“ nájdete na stránke http://www.allaboutdnt.com.

Rozhodnutie nezdieľať svoje osobné údaje. Ak sme zo zákona povinní zhromažďovať vaše osobné údaje alebo potrebujeme vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytovať Služby a vy sa rozhodnete nám tieto informácie neposkytnúť, možno vám nebudeme môcť poskytnúť naše služby. Upozorníme vás na všetky informácie, ktoré musíte poskytnúť, aby ste mohli dostávať Služby v čase zhromažďovania alebo inými prostriedkami.

Platformy tretích strán alebo siete sociálnych médií. Ak sa rozhodnete pripojiť k Službám prostredníctvom platformy alebo siete sociálnych médií tretej strany, možno budete môcť obmedziť informácie, ktoré získame od tretej strany v čase, keď sa prihlásite do Služieb pomocou overenia totožnosti tretej strany. služby. Okrem toho možno budete môcť ovládať svoje nastavenia prostredníctvom platformy alebo služby tretej strany. Ak odoberiete našu možnosť prístupu k určitým informáciám z platformy alebo siete sociálnych médií tretej strany, táto voľba sa nebude vzťahovať na informácie, ktoré sme už od tejto tretej strany dostali.

INÉ STRÁNKY, MOBILNÉ APLIKÁCIE A SLUŽBY

Služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky, mobilné aplikácie, produkty alebo iné služby tretích strán. Upozorňujeme, že tieto odkazy nepredstavujú našu podporu ani pridruženie k akejkoľvek tretej strane. Okrem toho môže byť náš obsah uvedený na webových stránkach, mobilných aplikáciách alebo online službách, ktoré s nami nesúvisia. Keďže nemáme kontrolu nad webovými stránkami, mobilnými aplikáciami alebo online službami tretích strán, nemôžeme prevziať zodpovednosť za ich činy. Je dôležité si uvedomiť, že iné webové stránky, mobilné aplikácie a služby môžu mať odlišné pravidlá pre zhromažďovanie, používanie a zdieľanie vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali zásady ochrany osobných údajov všetkých iných webových stránok, mobilných aplikácií alebo služieb, ktoré používate.

BEZPEČNOSTNÉ POSTUPY

Bezpečnosť vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a zaviedli sme rôzne organizačné, technické a fyzické opatrenia na ochranu vašich údajov. Napriek nášmu úsiliu je dôležité poznamenať, že všetky internetové a informačné technológie so sebou nesú určité riziko a nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť vašich osobných údajov.

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY ÚDAJOV

Naša centrála sídli v Spojených štátoch amerických a spolupracujeme s poskytovateľmi služieb v iných krajinách. V dôsledku toho môžu byť vaše osobné údaje prenesené do Spojených štátov amerických alebo na iné miesta mimo vášho štátu, provincie alebo krajiny. Je dôležité poznamenať, že zákony na ochranu osobných údajov v týchto lokalitách nemusia byť tak chránené ako zákony vo vašom štáte, provincii alebo krajine.

DETI

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov a vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 16 rokov. Ak sa dozvieme, že sme neúmyselne získali osobné údaje od osoby mladšej ako 16 rokov, podnikne primerané kroky na vymazanie informácií čo najskôr. Ak ste rodič alebo opatrovník a zistíte, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených informácií a my podnikneme primerané kroky na to, aby sme tieto informácie čo najskôr odstránili.

ZMENY TEJTO POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek upraviť, preto si ich často kontrolujte. Ak vykonáme podstatné zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, upozorníme vás na to aktualizáciou dátumu týchto Zásad ochrany osobných údajov a ich zverejnením na našej webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii. Môžeme vás tiež informovať o podstatných zmenách iným spôsobom, o ktorom sa domnievame, že je primerane pravdepodobné, že sa k vám dostane, napríklad prostredníctvom e-mailu alebo iných komunikačných kanálov. Vaše ďalšie používanie našich Služieb po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zásad ochrany osobných údajov predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

KONTAKT USA

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, alebo ak by ste si chceli uplatniť niektoré zo svojich práv podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo príslušného zákona, kontaktujte nás na adrese [chránené e-mailom] alebo poštou na nasledujúcu adresu:

Kvíz denne 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO 80202, Spojené štáty americké

Táto časť sa týka výlučne obyvateľov Kalifornie a popisuje, ako zhromažďujeme, zamestnávame a distribuujeme osobné údaje obyvateľov Kalifornie v priebehu prevádzky nášho podnikania, ako aj práva, ktoré majú v súvislosti s týmito osobnými informáciami. V kontexte tejto časti majú „osobné informácie“ význam, ktorý im pripisuje kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov z roku 2018 („CCPA“), ale nezahŕňa údaje, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti zákona CCPA.

Vaše práva na súkromie ako obyvateľa Kalifornie. Ako obyvateľ Kalifornie máte nižšie uvedené práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Tieto práva však nie sú absolútne a za určitých okolností môžeme vašu žiadosť odmietnuť, ako to povoľuje zákon.

Prístup. Ako obyvateľ Kalifornie máte právo požiadať o informácie o Osobných údajoch, ktoré sme zhromaždili a použili za posledných 12 mesiacov. Toto zahŕňa:

 • Kategórie osobných údajov, ktoré sme zhromaždili.
 • Kategórie zdrojov, z ktorých sme zhromaždili osobné údaje.
 • Obchodný alebo komerčný účel zhromažďovania a/alebo predaja osobných údajov.
 • Kategórie tretích strán, s ktorými zdieľame osobné údaje.
 • Či sme zverejnili vaše osobné údaje na obchodné účely, a ak áno, kategórie osobných údajov, ktoré každá kategória príjemcov tretej strany prijala.
 • Či sme predali vaše osobné údaje, a ak áno, kategórie osobných údajov, ktoré každá kategória príjemcov tretej strany prijala.
 • Kópia osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili počas posledných 12 mesiacov.

Vymazanie. Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sme od vás získali.

Zrušenie predaja. Ak predávame vaše osobné údaje, môžete takýto predaj zrušiť. Okrem toho, ak nám dáte pokyn, aby sme nepredávali vaše osobné údaje, budeme to považovať za žiadosť podľa kalifornského zákona „Shine the Light“, aby sme prestali zdieľať vaše osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, s tretími stranami na účely ich priameho marketingu.

Prihlásiť sa. Ak vieme, že máte menej ako 16 rokov, požiadame vás o súhlas (alebo ak máte menej ako 13 rokov, o súhlas vášho rodiča alebo zákonného zástupcu) na predaj vašich osobných údajov predtým, ako tak urobíme.

Nediskriminácia. Máte právo vykonávať vyššie uvedené práva bez toho, aby ste boli diskriminovaní. To znamená, že nemôžeme legálne zvýšiť cenu našej Služby ani znížiť jej kvalitu, ak sa rozhodnete uplatniť svoje práva.

Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, môžete postupovať podľa krokov uvedených nižšie:

Prístup a vymazanie:Môžete požiadať o prístup k vašim osobným údajom a ich vymazanie návštevou https://www.quizdict.com/ccpa . Do predmetu e-mailu uveďte „Požiadavka spotrebiteľa CCPA“.

Zrušenie predaja: Ak si neželáte, aby boli vaše osobné údaje predané, môžete sa odhlásiť kliknutím na odkaz „Nepredávať moje osobné údaje“. Toto odhlásenie môžete uplatniť prepnutím tlačidla vedľa položky „Predaj osobných údajov“ a kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť moje voľby“ v spodnej časti obrazovky odhlásenia.

Upozorňujeme, že pred spracovaním vašej žiadosti možno budeme musieť overiť vašu identitu, čo môže vyžadovať poskytnutie dodatočných informácií. Na vašu žiadosť odpovieme v zákonom stanovenej lehote.

Vyhradzujeme si právo overiť vaše bydlisko v Kalifornii, aby sme mohli spracovať vaše žiadosti, a budeme musieť potvrdiť vašu totožnosť, aby sme mohli spracovať vaše žiadosti na uplatnenie vašich práv na prístup alebo vymazanie. Ide o nevyhnutné bezpečnostné opatrenie, aby sme zabezpečili, že informácie neprezradíme neoprávnenej osobe. V súlade s kalifornskými zákonmi môžete určiť oprávneného zástupcu, aby podal žiadosť vo vašom mene. Ak sa tak rozhodnete, môžeme požadovať identifikáciu od žiadateľa aj oprávneného zástupcu, ako aj akékoľvek ďalšie potrebné informácie na overenie vašej žiadosti, vrátane platného povolenia pre oprávneného zástupcu konať vo vašom mene. Ak nedostaneme dostatočné informácie na to, aby sme porozumeli vašej žiadosti a odpovedali na ňu, možno ju nebudeme môcť spracovať.

Za prístup k vašim osobným údajom ani za uplatnenie akýchkoľvek iných práv nebudeme účtovať poplatky. Ak je však vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, opakovaná alebo nadmerná, môžeme vám účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti.

Naším cieľom je odpovedať na všetky legitímne žiadosti do 45 dní od ich prijatia. V niektorých prípadoch, ak je vaša žiadosť obzvlášť zložitá alebo ak ste odoslali viacero žiadostí, môže odpoveď trvať dlhšie ako 45 dní. V takom prípade vás budeme informovať a budeme vás informovať o stave vašej žiadosti.

Nasledujúca tabuľka poskytuje súhrn našich praktík zhromažďovania, používania a zdieľania s ohľadom na osobné informácie, kategorizované podľa zákona CCPA. Tieto informácie sa týkajú obdobia 12 mesiacov pred dátumom nadobudnutia účinnosti týchto zásad ochrany osobných údajov. Kategórie v tabuľke zodpovedajú kategóriám definovaným vo všeobecnej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Nasledujúca tabuľka poskytuje súhrn osobných údajov (PI), ktoré zhromažďujeme, ako je definované v CCPA, a popisuje naše postupy počas 12 mesiacov pred dátumom účinnosti týchto zásad ochrany osobných údajov:

Kategória osobných informácií (PI) PI Zhromažďujeme
Identifikátory Kontaktné informácie, váš obsah, informácie o profile, registračné informácie, spätná väzba alebo korešpondencia, informácie o súťaži alebo rozdávaní, informácie o použití, marketingové informácie, údaje o platforme sociálnych médií, informácie o odporúčaní
Obchodné informácie Registračné informácie, informácie o súťaži alebo rozdávaní, informácie o používaní, marketingové informácie
Online identifikátory Informácie o používaní, marketingové informácie, údaje platformy sociálnych médií, údaje o zariadeniach, údaje o online aktivite a ďalšie informácie zhromaždené automatizovanými prostriedkami
Internet alebo informácie o sieti Údaje o zariadení, údaje o online aktivite a ďalšie informácie zhromaždené automatizovanými prostriedkami
závery Môžu byť odvodené z: vašich odpovedí, informácií o súťaži alebo darčekoch, demografických informácií, informácií o používaní, marketingových informácií, údajov o zariadení, údajov o online aktivite a iných informácií zhromaždených automatizovanými prostriedkami
Informácie o profesii alebo zamestnaní Vaše odpovede
Chránené klasifikačné charakteristiky Vaše odpovede, demografické informácie, môžu byť odhalené aj v iných informáciách, ktoré zhromažďujeme, ako sú informácie o profile alebo váš obsah
Informácie o vzdelávaní Vaše odpovede
Senzorické informácie Obsah, ktorý sa rozhodnete nahrať do Služieb

Ak hľadáte informácie týkajúce sa zdrojov, účelov a tretích strán, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, pozrite si časti s názvom „Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme“, „Ako používame vaše osobné údaje“ a „Ako zdieľame Vaše osobné údaje,“ resp. Môžeme zdieľať určité kategórie osobných údajov, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie, so spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú s marketingom alebo reklamou pre vás, ako sú naši reklamní partneri, lotérie a spoloční marketingoví partneri, platformy tretích strán a siete sociálnych médií. . Ďalšie podrobnosti o našich postupoch zdieľania údajov nájdete v príslušných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že niektoré osobné údaje, ktoré zdieľame s týmito subjektmi, môžu byť podľa kalifornských zákonov považované za „predaj“.

Môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Identifikátory
 • Obchodné informácie
 • Online identifikátory
 • Informácie o internete alebo sieti
 • závery
 • Ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete, vrátane informácií zahrnutých vo vašich odpovediach alebo demografických informácií.

Ďalšie informácie o týchto kategóriách osobných údajov nájdete v tabuľke vyššie a v časti „Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme“ v našich Zásadách ochrany osobných údajov.